Prestižní cena Obce architektů za realizace 1990–1993, v kategorii novostavba 1994

Nová scéna Divadla Husa na provázku Brno

sp. K. Hubáček, V. Králíček

Cena primátora hl. m. Prahy 1999 v soutěži Stavba roku:

Rekonstrukce a dostavba divadla DISK DAMU

sp. K. Hubáček


HAKULIN ARCHITECTS

Architektonický ateliér, sídlo

Sosnová 476, Liberec 1, 460 01

Projekční kancelář, energetické posudky

Voroněžská 144, Liberec 1, 460 01

tel: +420 603 323 745

mobil: +420 737 859 163

hakulinarchitects@gmail.comHudebně dramatická laboratoř JAMU, Brno (2003)

Architektonická soutěž

Ing. arch. Jiří Hakulín

Soutěžní návrh na víceúčelový divadelní a hudební sál vestavěný do historického prostředí Brna, ve foyer byla zapojena historická část bývalého objektu s klenbami, včetně sklepních klenutých prostor, kam byl navržen divadelní klub. Do uliční části byly navrženy kanceláře, šatny herců a učebny, do dvorního traktu byly navrženy zkušebny. Návrh se snažil citlivě reagovat na rozdílné výšky okolní zástavby v proluce.