Mám zájem o projekt ✉

Prestižní cena Obce architektů za realizace 1990–1993, v kategorii novostavba 1994

Nová scéna Divadla Husa na provázku Brno

sp. K. Hubáček, V. Králíček

Cena primátora hl. m. Prahy 1999 v soutěži Stavba roku:

Rekonstrukce a dostavba divadla DISK DAMU

sp. K. Hubáček


Kancelář Liberec
Voroněžská 144, Liberec 1, 460 01

Kancelář Praha
Drtinova 557/10, Praha 5, 150 00

Kancelář Brno
Cyrilská 7, Brno, 602 00

tel: +420 603 323 745
hakulinarchitects@gmail.comZákladní Umělecká Škola, Cheb

Revitalizace Dominikánského kláštera v Chebu (2015)

tým: Ing. arch. Jiří Hakulín, Bc. Daniel Hakulín, Ing. arch. Helena Pavlatová
soutěžní projekt – Cena Petra Parléře 2015

Objekt dominikánského kláštera je umístěn v centru města, v těsné blízkosti centrálního náměstí Krále Jiřího z Poděbrad, Jánského náměstí a Kostelního náměstí. Jedná se o památkově chráněný objekt velkého významu, který se nachází v památkové zóně.

Úkolem bylo v současné době poloprázdný, ale historicky velice cenný a stavebně zajímavý objekt bývalého dominikánského kláštera v Chebu transformovat pro potřeby Základní umělecké školy a navrhnout využití dalších prostor. Vzhledem k památkově chráněnému charakteru areálu jsme se snažili omezit stavební zásahy na nezbytně nutnou míru a v místech z historického pohledu „méně hodnotných“.

Jako největší negativum jsme vnímali absenci výtahu v areálu, nutného pro zpřístupnění nejlépe všech prostor pro osoby se sníženou schopností pohybu V našem návrhu jsme umístili výtah pro imobilní do místa původního otevřeného dvora světlíku, výtah propojuje všechna podlaží kláštera (suterén, přízemí, 1.patro i 2.patro) a zpřístupňuje je všem osobám se sníženou schopností pohybu pro výuku, konání školních i mimoškolních akcí.

Zrcadlový sál, komorní koncertní sál, nahrávací studio, výstavní prostory jsou v návrhu přístupné a je možné se například v případě konání větších akcí v několika podlažích (školní festival apod.) volně se pohybovat mezi podlažími.

Komerčně cenné prostory parteru kolem celého areálu jsme se snažili zpřístupnit a navrhujeme je využít pro různé komerční aktivity – obchody, drobné služby, drobné provozovny apod. Různorodost funkcí a možnosti různého využití jsou velkým potenciálem pro oživení daného místa.