Mám zájem o projekt ✉

Prestižní cena Obce architektů za realizace 1990–1993, v kategorii novostavba 1994

Nová scéna Divadla Husa na provázku Brno

sp. K. Hubáček, V. Králíček

Cena primátora hl. m. Prahy 1999 v soutěži Stavba roku:

Rekonstrukce a dostavba divadla DISK DAMU

sp. K. Hubáček


Kancelář Liberec
Voroněžská 144, Liberec 1, 460 01

Kancelář Praha
Drtinova 557/10, Praha 5, 150 00

Kancelář Brno
Cyrilská 7, Brno, 602 00

tel: +420 603 323 745
hakulinarchitects@gmail.comKostel Bolkov

Rekonstrukce (2018)

Ing. arch. Daniel Hakulín
soutěžní projekt 2018

Druhou šanci kostel s přilehlým hřbitovem dostává se vznikem nové komunity místních. Zájem a vztah o krajinu, své okolí a historické dědictví je znovu nalezen.
Úzkou soutěskou mezi dvěma stěnami vystoupáme na louku nad cestou, je jasné že následující místo má symbolický význam, otevírá se zde pohled na kostelní věž. Cesta vypráví příběh Bolkovského kostela. Na konci každého ramena schodů je cortenový pilíř a protažený schod - skoba, spolu s alejí stromů rytmicky člení stoupání loukou. Na pilířích je chronologicky popsána historie kostela v milnících a na skobách osudy jeho farníků, písmo je do plechu prořezáno a podsvíceno. Skoby symbolicky propojují tuto historii s krajinou. S odsunem původních obyvatel je historie přetržena a skoby mizí.
Obnovuji cestu ke kostelu a kamennou zeď okolí hřbitova ve stopách původních. Vyčištěním předprostoru kostela vzniká kultivovaný vstup. Dovnitř vkládám podlahu s lavicemi, stolem a oltářem, vstup na ni je skrze lávku. Nové zásahy jsou v duchu minimálního počtu materiálů a výrazových prostředků, zhmotněná ale nejasná vzpomínka na minulost, jen lehkými doteky jsou ve vztahu s historickým prostorem kostela. Hlavní prostor je zde pro zamyšlení. Hřbitov jako místo posledního odpočinku je oddělen jasnou linkou cortenové stěny, opatrně skrze něj vede cesta z velkých plochých kamenů k vloženému památníku.